Våra tjänster

Vi utför allt inom värme, vatten och sanitet i Halmstad och övriga Halland.

Vi utför alla typer av servicearbeten inom VVS – från nyinstallation, serviceunderhåll till reparation.

Värmesystem

Planer på att byta värmesystem? Den främsta anledningen att byta värmeanläggning är att få ner energikostnaden. Utifrån den faktiska energiförbrukning och nuvarande värmeanläggning kan man enkelt se vilka andra alternativ som är möjliga och vad investerings- och driftskostnaden blir om man köper nytt eller förbättrar befintlig lösning. Varmt välkommen att kontakta Kustens VVS om du behöver hjälp med värmesystem.

Nybyggnation

Det är mycket att tänka på vid nybyggnation när det gäller VVS. Vi tar ett totalansvar som omfattar allt från behovsanalysen till projektering, konstruktion, programmering, installation och driftsättning. Vi levererar ett nyckelfärdigt system till Dej. Våra installationer följer de regler som branschen gemensamt satt upp samt kraven i Boverkets byggregler.

Stambyte

Stambyte nu eller när skadorna redan har börjat komma? Ett stambyte innebär oftast ett större ingrepp i en fastighet. En del säger att ett stambyte är omständigt men så behöver det inte vara med ett väl genomfört stambyte. När man pratar om stambyte i byggteknisk mening brukar det handla om huvudstammarna. Detta är rören som leder bort avloppsvattnet från badrum eller kök i vertikal riktning. Ett stambyte innefattar oftast även att andra rör, vattenledningar, ytskikt, inredning, el och ventilation som åtgärdas helt eller delvis.

Auktoriserad VVS installatör

Kustens VVS är en auktoriserad VVS installatör enligt Säker Vatteninstallation. Detta är ett regelverk som ställer krav på installationen och produkterna. Våra montörer innehar certifikat.

Certifierad Thermiainstallatör

Kustens VVS är certifierad Thermiainstallatör. Ända sedan starten 1923 har målet varit att erbjuda marknadens bästa produkter. Thermias värmepumpar kan delas in i fem områden – fyra för villavärme och en för fastighetsvärme. Vilken värmepump passar dig bäst? Varmt välkommen att kontakta oss.

Jag vill ha en offert

Är du i behov av hjälp med VVS. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för offert.

© Kustens VVS AB, Org.nr 556966-0680